lunes, 22 de abril de 2013

Casal d'estiu 2013 a Cornellà


7ª Edició: Casal Cultural artcrenata


El Casal Cultural artcrenata constitueix un programa d'activitats d'estiu de caràcter cultural i lúdic. L'objectiu és impulsar l'afició pel teatre i les arts plàstiques als nens i adolescents d’entre 3 i 16 anys.

En les seves diferents modalitats, s’ofereix una amplia oferta d'activitats que combinen les manualitats, l’oci i la cultura, alhora que es fomenten una serie de valors mitjançant la convivència i el treball en equip.

Les diferents activitats que es desenvolupen dins d’aquest programa del Casal Cultural artcrenata estan adaptades a les edats dels diferents grups en quant a nivell de dificultat, interessos, llenguatge utilitzat,...
En funció de les franges d'edat les activitats escèniques evolucionen dels jocs teatrals al desenvolupament de la tècnica interpretativa alhora que es combinen les arts plàstiques:

GRUP PETITS de 4 a 6 anys (nascuts entre 2007 i 2009): jocs simbòlics, jocs de taula, jocs d’aigua, jocs d’exterior, manualitats, creació del decorat i el vestuari,  gincames i exercicis de psicomotricitat. Utilitzaran com a medi d'aprenentatge el Món del Conte.

GRUP MITJANS de 7 a 10 anys (nascuts entre 2003 i 2006): jocs de taula, jocs d’aigua, jocs d’exterior, manualitats, creació del decorat i el vestuari, exercicis de psicomotricitat, gimcanes. Iniciació a l’art de l’interpretació i l’oratòria. Escolliran un gènere i crearan un guió. Utilitzaran l’obra teatral com a fil conductor per desenvolupar la resta d’activitats del casal.

GRUPS GRANS de 11 a 13 anys (nascuts entre 2000 i 2002): jocs de taula, jocs d’aigua, jocs d’exterior, manualitats, exercicis de psicomotricitat, gimcanes. Aprofondiment  a l’art d’interpretació i oratòria. S’iniciaran en el coneixement, a nivel tècnic, de les diferents tècniques interpretatives. S’aproparan als diferents gèneres teatrals.

GRUP JOVES de 14 a 16 anys (nascuts entre 1998 a 1997) jocs de taula, jocs d’aigua, jocs d’exterior, manualitats, creació del decorat i el vestuari, exercicis de psicomotricitat, gimcanes. Aprofondiran en les diferents tècniques interpretatives i d’oratòria, així com en els diferents gèneres teatrals.
Per tal de donar un serveï de qualitat en quant a atenció i seguretat envers als infants i joves la ratio serà de 10 nens/nenes com a màxim per monitor/a.
Tot el personal d’artcrenata està qualificat i disposa del Diploma d’educador (Monitores i Directora) en el lleure de les Activitats d’Educació en el lleure de la Generalitat de Catalunya, “necessàri” per realitzar aquesta activitat de vacances.

El Casal Cultural d’artcrenata està registrat a la Generalitat de Catalunya com a Activitat d’educació en el Lleure en les quals participen menors de 18 anys (segons Decret 137/2003, de 10 de juny).

artcrenata té contractada amb Mapfre una assegurança d’Accidents i una polissa de R.C. que cobreix a tots/es els participants.

Horaris i preus:

El numero màxim de participants és de 30 nens/es per setmana. La plaça s’adjudicarà per rigurós ordre d’inscripció.
El preu és de 60 euros per setmana per l'horari de 9 a 13 h i de 65 € si es de 9 a 14 h.
El servei d'acollida és de 8:00 a 9:00 i la quota es de 3€/dia i família.

La tarifa inclou:
·         Tot el material utilitzat per realitzar les manualitats, el vestuari, els decorats i la resta d’activitats.
·         Disposició del teatre per realitzar els diferents assajos i la representació quinzenal.
·         Assegurança d’accidents i RC.
·         Gominoles pels actors i actrius a la finalització de l’obra de teatre.

Inscripcions:

Del 2 de Maig al 3 de Juny en artcrenata (Verge del Pilar, 13.Cornellà).
Cal portar:
-Fotocòpia del DNI del pare/mare o tutor que signi l’autorització a participar en l’activitat.
-Fotocòpia del carnet de vacunació del nen/a.
-Fotografia.
-Full d’inscripció signat.
-Autorització de participació  al “Casal cultural artcrenata”.
-Autorització d’utilització dels drets d’imatge (si s’escau).
-Autorització de recollida (si s’escau).
-Fitxa sanitària i coneixement del contingut de la farmaciola signat.


No hay comentarios:

Publicar un comentario